zALUZJA_DREWNIANA_25_MM_v1_0

Najczęściej montowane są bezpośrednio na skrzydle okiennym we wnęce szybowej lub na ramie okna. Mogą być wyposażone w linki, które powodują że żaluzja jest prowadzona wzdłuż linii okna (dotyczy okien uchylnych). Mogą być
również wyposażone w magnesy podtrzymujące w pozycji całkowicie opuszczonej. Żaluzje drewniane 25 mm podnoszone i opuszczane są za pomocą sznurka, natomiast kąt pochylenia lamel sterowany jest zawsze pokrętłem.

Dla żaluzji 25 mm pakiet wynosi około 13 % wysokości plus 5 cm.