VM 0112

Vertikale Standard obsługiwane są za pomocą łańcuszka i sznurka. Łańcuszek służy do obracania lameli, sznurek do otwierania i zamykania całego vertikala.